กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย     อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy

 

More...
No Gift Policy

โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

 

More...
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

 

ยินดีต้อนรับ

More...
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   O19 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   O3 อำนาจหน้าที่
   O5 ข้อมูลการติดต่อ
   O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O36การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O29แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   O37การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
   O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการ
   O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O40รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O2ข้อมูลผู้บริหาร
   O1โครงสร้างบริหาร
   O11แผนดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี
   O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   แผนพัฒนา 5 ปี หนองไฮโพธิ์ชัย ปี 66-70
   รายงานการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   E-Service
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
   นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดําเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประมวณจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
   มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      30 คน

สถิติเดือนนี้:   1021 คน

สถิติปีนี้:        6089 คน

สถิติทั้งหมด: 17450 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

EIT1


...
เมื่อ 08 สิงหาคม 2566 เวลา14:59:55
โดย:ผู้ดูแลระบบ

IIT


...
เมื่อ 08 สิงหาคม 2566 เวลา14:58:41
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าว ฉ.3 ก.ค. 2566


...
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา13:57:15
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าว ฉ.2 ก.ค. 2566


...
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา12:50:38
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าว ฉ.1 ก.ค. 2566


...
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา12:49:05
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าว ฉ.6 มิ.ย. 2566


...
เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา20:02:38
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าว ฉ.5 มิ.ย. 2566


...
เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา20:00:16
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าว ฉ.4 มิ.ย. 2566


...
เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา19:59:01
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าว ฉ.3 มิ.ย. 2566


...
เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา10:56:35
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าว ฉ.2 มิ.ย. 2566


...
เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา10:55:36
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (blog)
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา21:30:02

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ
ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558
โดย:bemler

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0003 ระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบ
19 มิ.ย. 2565 เวลา13:05:48
913 0
0002 เปิดประเด็นการสนทนา ผู้ดูแลระบบ
19 มิ.ย. 2565 เวลา04:19:52
452 0
จำนวนรายการทั้งหมด 2 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายภานุพงศ์ นวลบุญมา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ 061-037-1139

อีเมลล์ nualboonma01@gmail.com


เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา13:14:01
ขอแนะนำ:นางพณิชชา เรืองสวัสดิ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ตำแหน่ง ครู คศ. 3

อีเมลล์ panishsha@gmail.com


เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา13:15:30
ขอแนะนำ:นางสาวรัชฎาภรณ์ ภูกองพลอย โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ตำแหน่ง ครู คศ. 1

อีเมลล์ ultramaow13@gmail.com


เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา13:15:19
ขอแนะนำ:นายวรุธ ฐิตะสังกุล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ตำแหน่ง ครูผูัช่วย

อีเมลล์ Kruthminor@gmail.com


เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา13:10:39
ขอแนะนำ:นายพิชินาถ ดิลกลาภ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

อีเมลล์ Pichinath@gmail.com


เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา21:14:54
ขอแนะนำ:นางสาวกัญญาณัฐ คณะโท โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)

อีเมลล์ aongjashop@gmail.com


เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา21:15:56
ขอแนะนำ:นายนิพนธ์ อ้องแสนคำ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ตำแหน่ง ภารโรง

 


เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา13:11:31

อ่านข่าวทั้งหมด...