กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย     อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy

 

More...
No Gift Policy

โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

 

More...
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

 

ยินดีต้อนรับ

More...
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   O19 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   O3 อำนาจหน้าที่
   O5 ข้อมูลการติดต่อ
   O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O36การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O29แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   O37การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
   O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการ
   O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O40รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O2ข้อมูลผู้บริหาร
   O1โครงสร้างบริหาร
   O11แผนดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี
   O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   แผนพัฒนา 5 ปี หนองไฮโพธิ์ชัย ปี 66-70
   รายงานการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   E-Service
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
   นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดําเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประมวณจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
   มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      30 คน

สถิติเดือนนี้:   1021 คน

สถิติปีนี้:        6089 คน

สถิติทั้งหมด: 17450 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

          ชื่อเดิมโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับโรงเรียนอื่นในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๔ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๓

          ปัจจุบัน   โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

          สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑

                        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

          ในอดีตนักเรียนเดินทางไปร่วมเรียนที่โรงเรียนบ้านผือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวดขอนแก่น

เมื่อวันที่๑ มิถุนายน ๒๔๘๒ ขุนวรรณวุฒิวิจารย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านหนองไฮขึ้นโดยมีนายนวล เสาร์ทอง เป็นครูใหญ่ ได้โอนย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว

          ต่อมา นายเติม เหล่าพรรณนา ผู้ใหญ่บ้านหนองไฮ หมู่ที่๘  พร้อมด้วยชาวบ้านและทายกทายิกา ได้มอบที่ดิน(ส่วนที่เป็นที่สร้างวัด ๙๐ เปอร์เซ็น) เป็นที่สร้างอาคารเรียนและได้พัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดตามลำดับ

          พ.ศ.๒๕๒๑ นางโอภาส ธรรมมุลตรี ครูใหญ่ร่วมกับชาวบ้านและคณะครูได้หาทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้โรงเรียน จากนายจู อุ่นทองดี, นายบุญ ยอดแคล้ว และนายคำ เพียอ้ม เพื่อขยายเพิ่มเติมด้านหน้าโรงเรียนติดถนนสาธารณะ พื้นที่ ๔ งาน ด้านทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะและสระน้ำ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านยินดีขยายถนนเป็น ๖ เมตร รวมบริเวณโรงเรียนซึ่งทำให้ที่ดินโรงเรียนแยกเป็น ๒ แปลงสำหรับแปลงที่แยกไป ๔๑ ตารางวา และเป็นสวนป่าโรงเรียน

          พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๑๑.๔๐ ตารางวา มีเอกสารสิทธิ เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส.ต.ก) มี ๔ แปลง  เอกสารหลักฐานเก็บไว้ที่จังหวัดขอนแก่น (ที่ดินจริงมีมากกว่าหลักฐานเอกสารสิทธิ์) มีรายละเอียดดังนี้

          แปลงที่ ๑ หมายเลข ขก. ๔๗๐ พื้นที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ราคา ๑๑๒,๐๐๐ บาท

          แปลงที่ ๒ หมายเลข ขก. ๔๗๒ พื้นที่ ๒๖ ตารางวา  ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

          แปลงที่ ๓ หมายเลข ๔๗๓ พื้นที่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา ราคา ๕๕,๐๐๐บาท

          แปลงที่ ๔ หมายเลข ขก. ๔๗๑ พื้นที่ ๔๒ ตารางวา ราคา ๓,๐๐๐บาท

          รวมพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ (นส.ตก.) ๖ ไร่ ๑๐ ตารางวา แปลงที่ ๑, ๒, ๓ รวมเป็นผืนเดียว ใช้ปลูกสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างอื่น ถนน สนามกีฬา สวนหย่อม สวนเกษตร ที่จอดรถ

         

 

ชื่อ โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

       ที่ตั้ง  บ้านหนองไฮ หมู่ 8 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ 40000

            โทรศัพท์ 083-3530707 (ผอ.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประมาณ 7 กิโลเมตร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

1.นายนวล  เสาร์ทอง                     ครูใหญ่        2482 - 2483              =    1    ปี

2.นายจินดา  ศรีนวกุล                    ครูใหญ่       2483 - 2484              =    1    ปี

3.นายสุธีระ  เอนกเวียง                   ครูใหญ่       2484 - 2485              =    1    ปี

4.นายหอม  นิสยันต์                      ครูใหญ่       2485 - 2520              =    35    ปี

5.นางโอภาส  ธรรมมูลตรี                อาจารย์ใหญ่     2520 - 2531       =    11   ปี

6.นายเสถียร  พุทธสอน                  อาจารย์ใหญ่     2531 - 2531       =     1    ปี

7.นายศุภร  ผาบุญมา                     อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน     2531 - 2547    =    16   ปี

8.นายพิสิษฐ์  เทพไกรวัล                ผู้อำนวยการโรงเรียน      2547 - 2551    =     4    ปี

9.ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์  ทิพฤๅตรี         ผู้อำนวยการโรงเรียน      2551 - 2561    =      10    ปี

10. นายภานุพงศ์  นวลบุญมา           ผู้อำนวยการโรงเรียน  2561 - ปัจจุบัน

 

ประวัติบ้านหนองไฮ
หมู่ที่ 8  ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

          เดิมบ้านนี้เป็นบ้านที่แยกออกมาจากบ้านโนนทัน โดยชาวบ้านได้ย้ายมาตามที่ทำมาหากินเพราะสมัยก่อนนั้นบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านยังเป็นป่า ประชาชนได้มาจับจองพื้นที่เพื่อทำมาหากินและได้ปรับปรุงพื้นที่จนเป็นที่นา ผู้ที่มาอยู่ครั้งแรกนั้นประกอบไปด้วย นายเต็ม เหล่าพันนา, นายแพทย์ เหล่าพันนา, นายจ้ำ นายอุ้ม พุทธซ้าย เมื่อมาอยู่ที่นาก็เลือกอาศัยอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำซึ่งเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าหนองน้ำ และตรงบริเวณหนองน้ำนี้มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่ ให้ความร่มเย็นแก่อาณาบริเวณเป็นยิ่งนัก ต้นไม้ใหญ่นี้ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นไฮ” และต้นไฮนี้เกิดล้อมต้นท่มตั้งอยูบริเวณหนองน้ำ จึงได้เรียกหนองนี้ว่า “หนองไฮ”  และได้ตั้งหมู่บ้านนี้ว่า  “บ้านหนองไฮ” ตามนามของหนองไฮนี้

          การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านได้เลือกตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหนองไฮ โดยมีดอนปู่ตาอยู่ทางทิศตะวันตกของหนองไฮ ส่วนทิศใต้ของหนองไฮนั้นจะเป็นที่ตั้งของวัดเมื่อมีการสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันหลายหลังคนในหมู่บ้านก็ได้สร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านขึ้น คือได้สร้างวัดในทางทิศใต้ของหนองไฮชื่อว่า “วัดสว่างหนองไฮ” โดยมีหลวงพ่อฮ่อ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด

          บ้านหลังแรกที่มาตั้งอยู่บ้านหนองไฮคือบ้านของ นายเต็ม เหล่าพันนา ซึ่งปัจจุบันได้มีการรื้อถอนมาสร้างปรับปรุงใหม่เป็นบ้านของ นางนาง ปัญญาพิมพ์ อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 106 ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายเต็ม เหล่าพันนา ส่วนหลักบ้านได้ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านคือทิศตะวันออกของบ้านเรือนตรงบริเวณศาลากลางบ้านในปัจจุบัน

          เมื่อมีวัดภายในหมู่บ้านลูกหลานชาวบ้านที่อยากเรียนหนังสือก็จะมาเรียนหนังสือกับพระที่วัด เพราะในตอนนั้นยังไม่มีการบังคับให้เรียนหนังสือ ในระยะแรกผู้ที่แสวงหาความรู้ต้องมาเป็นศิษย์วัดอยู่รับใช้พระหรือหลวงพ่อเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ ลูกศิษย์วัดในสัมยเริ่มแรกนั้นมีอยู่ 5-6 คน เท่านั้น โดยมีพระอาจารย์เป๊ะ ซึ่งเป็นพระสงฆ์เดินทางมาจากวัดโพธิ์โนนทัน มาสอนให้กับศิษย์วัด ของวัดสว่างหนองไฮ ต่อมาก็มีครูเกิ้ง โนนทะวงษ์ นายศรี  พระอาจารย์ชม และต่อมาวัดแห่งนี้ก็มีหลวงพ่อสืบต่อมาคือหลวงพ่อเบ็ง และหลวงพ่อคัธมาล คะมิโก และในตอนนี้เองหลวงพ่อคัธมาล คะมิโก ได้ย้ายวัดไปตั้งที่ดอนปู่ตา ห่างจากที่เดิมประมาณ 400 เมตร และยังใช้ชื่อเป็นวัดสว่างหนองไฮเหมือนเดิมและมีเจ้าอาวาสสืบต่อมาจนถึงองค์ปัจจุบัน ส่วนที่วัดแห่งเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งต่อมาเมื่อมีกฏหมายบังคับให้ทุกคนต้องเข้าเรียนหนังสือ ทางราชการได้แต่งตั้งครูคนแรกมาสอนที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ คือ นายนวน เสาร์ทอง

          การปกครองในระยะเริ่มแรกนั้น ชาวบ้านได้ให้นายเฮือง เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ซึ่งนายเฮือง เป็นผู้นำที่มีความเป็นอาวุโสและเป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านในขณะนั้น และต่อมาได้มีกฏหมายตามพระราชบัญญัติการปกครอง และได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายเต็ม เหล่าพันนา และเรียงลำดับมาเรื่อย ๆ นายเท่ง วรพันธุ์, นายพันธุ์ ลีสีทวน, นายเจริญ ไชยหงษ์, สอ.วีระยุทย์ นารมย์, นายใส อุ่นศรีเพ็ง, นายสมุด จุมฟอง, นายอิฐ  นามเมืองจันทร์, นายสุรชัย วรดิษฐ์วงษ์, นายบัณฑิต พรหมพินิจ, และปัจจุบันคือ นางพูลสุข โนนทนวงษ์

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่